HOME  | NIEUWS  | LACHENDE BOEDDHA  | SPIRITUEEL CAFE  | CURSUSSEN  | LINKS  | GEDICHTEN / SPREUKEN  | CONTACT  | GASTENBOEK  | ARCHIEF SPIRITUEEL CAFE
 
 
 

In Spiritueel cafe " de lachende boeddha" ontvangt Jannie van der Meer op Zondagmiddag 8 februari 2004 aanvang 15.00 uur gast Marcel Sirre, bekend paragnost uit Gouda.

Adres: Spiritueel Centrum Studio Sekieta, Hoogstraat 162a te Haastrecht.( naast Museum Bisdom van Vliet )

"Numerologie in het dagelijks leven"

De onbewuste kracht van het getal

Overal in de wereld spelen getallen een belangrijke rol in ons leven. Zelfs bij belangrijke beslissingen op allerlei gebied, kunnen cijfers een betekenis hebben, die van invloed kan zijn op de gang van zaken in ons dagelijks leven. De invalshoek op het gebied van getallenmystiek noemen we gemakshalve maar even de " esoterische' manier, waarop je hiermee te werk kan gaan.

Wat zijn de onbewuste drijfveren van de mens om bepaalde getallen te gebruiken of daarmee geconfronteerd te worden in allerlei situaties?

Dit heeft ook mede met de historische en culturele opvattingen van de heersende tijd te maken. Kijk naar de eerste getallen in de BIJBEL bij de hoofdstukken van het OUDE en NIEUWE testament. De perioden van 70 en 7 jaren hadden indertijd een belangrijke waarde en betekenis voor gebeurtenissen in de toekomst. Ook tegenwoordig is het getal 7 nog een HEILIG getal of/en bovendien een geluksgetal.

Waar Marcel Sirre mee bezig is en waar hij ook de nodige research naar heeft verricht, is op het gebied van de geboortedata. Je kunt je ook met de relatie tussen getallen en letters bezighouden, maar dat geldt in zijn geval niet. Er bestaan in de getallenleer nogal wat systemen, waarvan de grondlegger PYTHAGORAS het bekendste voorbeeld is. Verder bestaat er een verbinding tussen getallen, astrologie, kleuren, kabbala en tarot, waardoor je kunt stellen, dat alles met alles samenhangt.

Hierbij tref je enkele voorbeelden aan, waarbij je de numerologie op een praktische manier kunt gebruiken.

Een voorbeeld:
De lancering van het ruimtevaartuig de APOLLO - 13. Hij vertrok in de 13e minuut en in het 13e uur, vanaf het platform en nog eens op de 13e april. Een explosie aan boord bracht de missie in gevaar en ze moesten dan ook onverrichterzake naar de aarde terugkeren. Of dit nu kwam door de invloed van het getal 13, dat is de grote vraag, maar dat het getal met plotselinge en drastische veranderingen te maken heeft, dat is vanuit de betekenis van het getal gezien wel te begrijpen. Als je tevens het getal 13 optelt via de afzonderlijke cijfers, dan krijg je het getal 4.De betekenis van dit getal is: techniek en ongelukken. Bovendien kan je stellen, dat het getal 13 in de TAROT 'de doodskist' voorstelt en in de astrologie het getal 4 URANUS betreft. Trek hier geen verkeerde conclusies uit, want dit getal kan ook een positieve transformatie bewerkstelligen.

En dan nog even kort een voorbeeld, hoe je de getallen met jouw geboortedatum kunt gebruiken, via karakter of toekomst. (de zogenaamde jaarprognose).

Hierbij worden alle getallen bij elkaar genomen en opgeteld, behalve het eeuwgetal, dus geen 19 en 20, wel de achterste twee getallen.

Voorbeeld:
Bij 1945 niet 1+9+4+5, maar 4+5. De volgende berekeningswijze is van toepassing op de geboortedatum: iemand is geboren op 12-4-1948, opgeteld wordt dit 1+2+4+4+8= 20 oftewel 2+0=2. Ieder getal heeft een bepaalde betekenis, in dit geval zal deze persoon met het begrip " samenwerking" en " dualisme" te maken krijgen, als hoofdtaak om daarmee om te gaan.

Het jaargetal verkrijg je door de dag en het maandgetal bij het actuele jaar op te tellen, dus dan krijgen we bij het voorbeeld hierboven voor dit jaar 2004, 1+2+4+0+4= 11 of 2. Je kunt de getallen van de TAROT kaarten hier ook bij betrekken met daarbij genomen de voorbeelden van hierboven: de karaktergetallen 2 of 20 " de HOGEPRIESTER" of "de WERELD". In het voorbeeld van de toekomstprognose zijn dit dezelfde getallen en dus ook extra van belang, omdat deze getallen weer terugkomen.

Zo kunnen er nog veel meer voorbeelden worden gegeven van dit systeem, maar dat zou een te lange lijst gaan worden. We hebben hier enkel een duidelijk beeld willen schetsen hoe de getallen werken en we hopen, dat hiermee een goed geslaagde poging is gedaan om dit te verduidelijken.

Veel succes met je verdere zoektocht !!!

Aanvang 15.00 uur, de zaal is open om 14.30 uur.
Toegang is gratis.
In (Spiritueel Centrum) Studio Sekieta, Hoogstraat 162a te Haastrecht.
( 't poortje naast Museum Bisdom van Vliet).
N.B: Goed te bereiken met het openbaar vervoer, de bus stopt praktisch voor de deur. Vanuit Gouda neemt u de bus richting Utrecht. Als u met de auto komt, kunt u deze parkeren aan de overkant van de weg op het parkeerterrein bij het bejaardenhuis.

Voor info : tel. 0182-373086 / 06-20970285
Jannie van der Meer
Rozenplantsoen 20
2841 AN Moordrecht
de_lachende_boeddha@hotmail.com

Minimale bijdrage 3 euro (incl. 1 x koffie/thee). Je bijdrage kan HELAAS niet langer vrijblijvend zijn, daar we vanaf heden een prijskaartje aanhangt. Het is niet de bedoeling om winst te maken, maar WEL om kostendekkend bezig te zijn en dat ook te blijven.