HOME | NIEUWS | LACHENDE BOEDDHA | SPIRITUEEL CAFE | CURSUSSEN | LINKS | CONTACT
 
 
 

In Spiritueel cafe " de lachende boeddha" ontvangt Jannie van der Meer op zondagmiddag 10 maart 2002 aanvang 15.00 uur gast Majo Moen. Ze zal een lezing geven over Astrologie en edelsteentherapie.

Adres: Spiritueel Centrum Studio Sekieta, Hoogstraat 162a te Haastrecht.( naast Museum Bisdom van Vliet ) Laat ik beginnen met haar een beetje aan u voor te stellen. Haar naam is Majo Moen. Ze is moeder van twee (bijna) volwassen zoons. Ze is haar maatschappelijke loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige begonnen en is tevens een twintigtal jaren werkzaam geweest in het bedrijfsleven.

Ze was al een aardig tijdje in de weer met haar astrologische vaardigheden, toen ze met de edelsteentherapie in aanraking kwam. Haar man had namelijk een ziekte, die niet zo zeer levensbedreigend was, maar hem nogal beperkte in zijn doen en laten.
Het enige zinnige dat de specialisten konden zeggen was, dat hij er maar mee moest leren leven. Ze kon zich daar niet bij neer leggen en was dan ook steeds op zoek naar andere wegen die wellicht bewandeld konden worden. Op een avond nam ze min of meer uit verveling een boek over edelsteentherapie uit de kast, dat ze ooit eens bij een boekenclub besteld had, omdat er die maand nu eenmaal iets besteld moest worden. Al lezende begon de inhoud haar meer en meer te fascineren. Een edelsteentje dragen en zo van ziektes en kwalen af komen, zo eenvoudig kon het toch niet zijn? Haar man heeft inderdaad, destijds ook baat gehad bij het dragen van een steentje, dat haar het meest geschikt voor hem leek. En gaandeweg is ze er achter gekomen, dat het inderdaad kan werken en ze wil dan ook graag iedereen een idee geven van de fascinerende wereld van de edelsteentherapie in combinatie met de astrologie.

Van astrologie wordt vaak beweerd dat zij de moeder van alle wetenschappen is. Het is inderdaad een feit dat iedere geleerde in de antieke oudheid tot ver in de Middeleeuwen in de eerste plaats astroloog was. De wijzen uit het oosten zijn hoogst waarschijnlijk door de astrologie op het idee gekomen dat er een zeer bijzonder iemand geboren moest zijn. We weten nu dat er in die periode een zeer bijzondere samenstand van verscheidene planeten aan de nachtelijke hemel plaats gevonden heeft, die een opmerkelijke licht aan de hemel heeft gegeven en die wij de ster van Bethlehem hebben genoemd. Daarbij was de planeet Jupiter, die met koningen en koningshuizen verbonden is, zeer prominent aanwezig. Ook landen en streken werden (en worden) aangegeven door bepaalde planeten of sterrenbeelden. Zodoende konden de wijzen door gebruik van de astrologie de exacte plaats van deze bijzondere gebeurtenis bepalen.

Door nu naar de sterrenhemel te kijken, werden mensen zich bewust van bepaalde wetmatigheden. In het oude Egypte zag men dat de Nijl ieder jaar weer overstroomde als de sterren in een bepaald patroon aan de nachtelijke hemel stonden. Keerde het sterrenpatroon terug, stroomde de Nijl over. Je kon de klok erop gelijk zetten. Misschien viel het zelfs op, dat bij volle maan het water hoger kwam dan bij nieuwe maan. De maan had dus kennelijk invloed op het gedrag van water op aarde. De maan zorgde voor meer water, dus vruchtbare klei en de zon zorgde voor de groei van de gewassen. Zon en maan waren dus kennelijk de twee belangrijkste factoren als het ging om het slagen of mislukken van de oogst. Verder zorgt de zon natuurlijk voor het licht overdag en de duisternis van de nacht wordt getemperd door het licht van de volle maan. Bij het interpreteren van een geboortehoroscoop zijn de Zon en Maan (samen met de Ascendant) de twee belangrijkste factoren, met de nadruk op de zon. Deze regel geldt alleen voor onze westerse astrologie. Indiase en Chinese astrologie bijvoorbeeld hebben weer andere uitgangspunten. Maar wij westerse mensen vormen een cultuur die zich symbolisch gezien richt op de zon. De Indiase cultuur is meer Maangericht en de Chinese Jupitergericht.

De zon vertegenwoordigt de mannelijke kant en de maan de vrouwelijke. De Indiase cultuur is meer op de spirituele, de gevoelskant van het leven gericht en veel minder op het materiele. Spiritualiteit en gevoeligheid worden ook in onze astrologie als typische Maankwaliteiten beschouwd. Jupiter op zijn beurt wordt als de planeet van onder meer het geluk en het succes gezien, alsmede van de geneeskunst. Misschien dat daardoor het gebruik van de Chinese fortunecookies te verklaren is, alsmede de populariteit van de diverse gelukspelen. En wat te denken van hun eeuwenoude traditie van accupunctuur en kruidenleer, die beiden heden ten dage nog steeds met succes als therapie toegepast worden. Dat is Jupiter in zijn hoedanigheid van heelmeester op zijn best.

In India geldt de maansteen als de meest heilige aller stenen en Chinese zakenlieden dragen dan ook vaak een jade in hun broekzak, omdat die zou bijdragen aan het succesvol zakendoen. In onze cultuur echter geldt de diamant als de meest begeerde en kostbaarste edelsteen. Diamant bestaat uit koolstof, plantenresten van miljoenen jaren oud, die onder de enorme druk van het gewicht van de massa van de aarde tot diamant geperst zijn. Zonder het licht van de zon is plantengroei niet mogelijk. Diamant is de hardste edelsteen die we kennen, en hoeveel mensen klagen vandaag de dag niet, dat de mentaliteit van de westerse wereld steeds harder wordt? Diamant heeft dezelfde chemische samenstelling als kolen waarmee kachels gestookt worden. Brandstof en alles wat daar direct en indirect mee te maken heeft, houdt de economie draaiende, ergo onze westerse cultuur in stand. Zodoende geeft de diamant als meest kostbare edelsteen aan, waar het in onze samenleving allemaal om draait. Volgens de astrologische overlevering is de diamant de steen van het sterrenbeeld Leeuw, met als heersend hemellichaam de Zon. Mensen met veel leeuwinvloeden kunnen in hun meest negatieve uitingsvorm heerszuchtig en zelfs tiranniek zijn en op hun positiefst als een warm zonnetje waar hun omgeving zich in kan koesteren. Hiermee kunt u zien hoe het een met het ander verweven is.

Van oudsher worden alle rode stenen met het teken Ram geassocieerd. De heersende planeet van de Ram is Mars, de God van de oorlog. Mars als planeet heeft een rode kleur. Rood is ook het bloed dat vloeit bij oorlogen. Bloed krijgt zijn kleur van het metaal ijzer. Dit metaal is sinds mensenheugenis verbonden met de planeet Mars. Van ijzer werden wapens gemaakt en in de smidse brandt immers steeds vuur. Alle beroepen die met vuur te maken hebben, worden astrologisch gezien nog steeds als typische Ramberoepen gezien. Ram is dan ook het eerste van de drie vuurtekens van de dierenriem. Mensen met sterke Raminvloeden zijn over het algemeen zeer vitaal en levendig en zoeken de confrontaties liever op, dan dat ze die uit de weg gaan. Ze komen op voor de zwakkere onder ons. En kunnen voor hun omgeving zeer vermoeiend zijn door hun constante hang naar actie en hun constante bereidzijn tot oorlogsvoering.

De rode jaspis geldt als eerste aan het teken Ram gerelateerde steen. Deze steen dankt zijn kleur (zoals de meeste rode stenen) aan de grote hoeveelheid ijzer die hij bevat. Ziet iemand bleek en bloedeloos en is daarbij totaal futloos, zal een hedendaagse arts als eerste het ijzergehalte in het bloed na laten kijken. Blijkt er inderdaad sprake van bloedarmoede te zijn, krijgt de patiŽnt ijzerpillen toegediend en zal hij na verloop zeker opknappen. In vroeger tijden had men de mogelijkheid van bloedonderzoek uiteraard nog niet, dus moest de diagnose puur op basis van de interpretatie van de symptomen gesteld worden. Ter ondersteuning kon er een horoscoop van het moment van het bezoek van de patiŽnt gemaakt worden en zag de medicus daarin inderdaad een moeilijke stand van de planeet Mars, kreeg de patiŽnt een therapie voorgeschreven die het tekort aan Marsenergie (lees: ijzertekort) weer op zou heffen. Je zou je kunnen voorstellen dat hij een steentje als de rode jaspis zou kunnen gaan dragen. Of wellicht maakte de medicus een tinctuur van rode jaspis, of een poeder van deze steen die de patiŽnt door zijn eten kon mengen. Volgens deze manier van beredeneren kwamen de ouden tot dezelfde conclusie als de hedendaagse medici, en wel dat iemand door ijzertekort ziek kan worden en dus weer beter kan worden door het toedienen van ijzer in welke vorm dan ook. Ook ontstekingen worden astrologisch gezien aangegeven door een Marsconflict (te veel aan Marsenergie) Bovendien wordt zelfs in de moderne medische wereld het ziek worden door bacteriŽn vergeleken met een invasie door ziekteverwekkers, waarbij het lichaam tot strijd overgaat. Dus eigenlijk te vergelijken met het binnenvallen van een vreemd leger in een land. Ook daarbij wordt het leger ingezet om de agressor terug te dringen. Weer een typisch Marsgegeven. De moderne wetenschap heeft aangetoond dat het metaal koper een antiseptische en ontstekingsremmende werking heeft. Laat het metaal behorende bij de planeet Venus nu uitgerekend koper zijn. Dus als de boel door het optreden van Mars uit de hand gelopen is (oorlog) moet er weer vrede (Venus) gesloten worden. Venus is de heersende planeet van het tweede teken, de Stier. Stenen als chrysocolla en andere groenblauwe stenen blijken hun kleur te danken te hebben aan het kopergehalte. Hiermee is dus het verband tussen de astrologie en de edelsteentherapie gelegd. Er zijn dus ook twee manieren om uit te vinden welk steentje iemand zou kunnen gaan dragen om de klachten te verminderen of zelfs te genezen. Gewoon door de klachten goed te analyseren en bij twijfel de geboortehoroscoop te raadplegen.

Stenen kunnen op drie niveaus werken. Lichamelijk door het opnemen van metalen zoals het ijzer in het voorbeeld van de Ram, maar ook op psychisch niveau door bijvoorbeeld kleur en vorm. Het wordt als bewezen geacht, dat kleuren een uitwerking op de menselijk geest hebben. Zo gaat er van groen een rustgevende werking uit, blauw werkt weer verkoelend, geel maakt vrolijk (denk aan de Leeuwmens), rood maakt actief (weer die Ram). Zo werken dus ook de diverse edelstenen. Ook de vorm is belangrijk. Ronde vormen komen vriendelijker en zachter over dan hoekige. Een vrouwelijk lichaam is ronder en dus meer gericht op verzorgen dan haar manlijke tegenhanger. Dus een rond of hartvormig steentje maakt milder en zachter dan een vierkante of rechthoekige.

Verder is het zo dat alles in de natuur zijn eigen trillingsgetal heeft. Wij kunnen een tafel waarnemen met ons gezichtsvermogen, omdat de moleculen waaruit de tafel uit opgebouwd is, constant bewegen en trillingen veroorzaken. Dit wordt grofstoffelijk genoemd omdat ieder gezond mens deze tafel kan zien of voelen. Er zijn echter trillingen die alleen door zeer sensitieve mensen of dieren waargenomen kunnen worden, maar die deel uitmaken van een werkelijkheid die wel invloed op ons heeft, maar die wij met onze zintuigen veelal niet kunnen waarnemen. Denk hierbij maar aan het gedrag van huisdieren vlak voor een aardbeving of plotselinge weersomslag, of andere bedreigende situaties. Dit trillen of resoneren heeft toch ook invloed op de diepere lagen van ons wezen. Als we op een of andere manier ontstemd (muziek bestaat ook bij de gratie van trillingen) zijn, kunnen edelstenen door hun trillingsniveau helpen het lichaam, de psyche en de ziel weer zuiver te laten resoneren.

Er zijn stenen die (afval)stoffen uit het lichaam verwijderen, er zijn er die stoffen aan het lichaam afgeven en er zijn stenen die de drager beschermen of behoeden voor welk ongemak dan ook. Buiten het metaal ijzer zijn er stenen die bv. mangaan bevatten, zoals de rozenkwarts en amethist. Mangaan sterkt de zenuwen en de lichamelijke reflexen en bevordert het scheppend denken. De rozenkwarts is dan ook de steen bij uitstek voor creatieve mensen, bovendien helpt hij bij het krijgen van inspiratie. Immers de beste manier om creativiteit aan bod te laten komen, is nog altijd innerlijke rust.

Het behoeft uiteraard geen betoog, dat het stellen van een diagnose ten alle tijden aan een arts overgelaten moet worden. Maar minder ernstige klachten kunnen door het dragen van een of meerdere steentjes voor een groot deel verlicht worden en sommige kwalen of problemen kunnen zelfs geheel verdwijnen. Het is haar ervaring dat de meeste mensen inderdaad baat hebben bij deze vorm van therapie, maar sommige anderen weer helemaal niet. Een vriendin van haar was helemaal niet in orde en ze had haar een heel scala van steentjes (een voor een natuurlijk) geadviseerd, maar tot nu toe heeft er niet een echt langdurig geholpen. Wel verloor de amethist die zij als eerste gedragen had, binnen de kortste keren zijn kleuren en kreeg erg veel weg van een uitgezogen waterijsje. Natuurlijk heeft een en ander ook te maken met de ernst van de klachten en soms lijkt het wel of mensen, hoe gek dat ook mag klinken, nog niet toe zijn aan genezing. Er is een soort van innerlijk verzet, misschien omdat de tijd nog niet rijp is. En er misschien nog wel een heel scala aan problemen overwonnen moeten worden. Maar hoe het ook zij, deze vorm van therapie kan ondanks zijn eenvoud en relatief lage prijzen, uitermate effectief blijken.

Als je (nog) meer wilt weten over de vele mogelijkheden van deze therapievorm kan je contact opnemen met Majo Moen, Blommesteinsingel 55, 2804 EB Gouda, tel..0182-539118. e-mail : rema.moen@12move.nl

Deze lezing wordt gegeven op Zondagmiddag 10 maart 2002.
Aanvang 15.00 uur, de zaal is open om 14.30 uur.
Toegang is gratis.
In (Spiritueel Centrum) Studio Sekieta, Hoogstraat 162a te Haastrecht.
( 't poortje naast Museum Bisdom van Vliet).
N.B: Goed te bereiken met het openbaar vervoer, de bus stopt praktisch voor de deur. Vanuit Gouda neemt u de bus richting Utrecht. Als u met de auto komt, kunt u deze parkeren aan de overkant van de weg op het parkeerterrein bij het bejaardenhuis.

Voor info : tel. 0182-373086 / 06-20970285
Jannie van der Meer
Rozenplantsoen 20
2841 AN Moordrecht
de_lachende_boeddha@hotmail.com

De bijeenkomsten zijn gratis, daar ze voor een ieder toegankelijk moeten kunnen zijn en blijven.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
Koffie, thee en drankjes afrekenen bij Laura aan de bar.