HOME | NIEUWS | LACHENDE BOEDDHA | SPIRITUEEL CAFE | CURSUSSEN | LINKS | CONTACT
 
 
 
Verbondenheid met al het leven. En positiviteit ten aanzien van m'n taak in dit leven. Tevens van mededogen.

In het spiritueel cafe is op 11 november 2001 Mevrouw Ted Zuiderveen te gast, zij zal spreken over Rouwverwerking.

Afscheid
Met de dood voor ogen worden veel dingen onthult en gaan dingen spelen, waar het in het leven werkelijk om gaat. Carrière en materiële zaken zijn niet meer belangrijk. Liefde, houden van worden eens te meer belangrijk, net zoals religie, dat waar je wel en niet in geloofde. Wie je was en welke betekenis jouw leven had voor jezelf en voor anderen. Wat hebben we voor elkaar betekend tijdens ons leven. Afscheid nemen betekent dat jij je gaat losmaken van die betekenis en je dient het onafwendbare onder ogen te zien. Dus stilstaan bij de dood, de dood onder ogen zien, het zijn belangrijke momenten waar elk "bewuste" mens mee te maken zal krijgen. Het stilstaan bij de dood, betekent stilstaan bij het leven, want datgene waar we afscheid van namen, was een deel van ons leven. Het gaf ons geluk of verdriet. Het is opmerkelijk, dat pas bij de dood, de essentie van het leven zichtbaar wordt.

Uitvaart
Eigenlijk, is een uitvaart het omgekeerde van een huwelijk. Voordat je trouwt is er (meestal) een periode aan voorafgegaan, waarin je kennis hebt gemaakt met elkaar. In die periode leer je elkaar kennen en bouw je iets op. Je verdiept je relatie en zet de lijnen uit voor een eventuele verdere toekomst samen. Bij een overlijden is een relatie niet meteen afgelopen. Met de uitvaart begint een periode van verder afscheid nemen. Er wordt een begin gemaakt met het afbouwen van de relatie.
Er zijn gevoelens geweest en er zullen nog gevoelens zijn, die een plaats moeten krijgen. Bij de uitvaart wordt er geprobeerd de eerste lijnen uit te zetten, voor een toekomst zonder die ander. De uitvaart is als het ware het vertrekpunt tot verwerking van het verlies.
Er is de afgelopen jaren een duidelijke verandering gaande rond de beleving van de dood, de uitvaart en het rouwproces er na. In de kranten verschijnen naast de gebruikelijke rouwadvertenties steeds meer zelf bedachte afscheidsgroeten en persoonlijke verslagen van de voorbereiding op de dood zelfs in boekvorm. Het lijkt erop, dat steeds meer mensen een grote behoefte hebben om niet anoniem te sterven en te rouwen, en ervaringen met anderen te delen. Veel mensen willen niet meer passief toekijken hoe een uitvaartondernemer alles regelt, maar willen zelf meer betrokken zijn bij het afscheid van hun dierbare. Iets van de overledene en van zijn of haar specifieke persoonlijkheid terugzien in de uitvaart. Gelukkig wordt die ruimte ook steeds meer geboden en wordt in overleg met elkaar (voor zover mogelijk) tegemoet gekomen aan de wens(en) van de nabestaande(n). Muziek kan ook bijdragen aan de verwerking van dat verdriet, aan verzoening en aan een gevoel van verbondenheid tussen mensen. Want muziek raakt een mens direct in het hart en is nauw verbonden met gevoelens: van vreugde, maar ook van verdriet.

Rouwen
Rouwen is een emotionele uitwisseling van gevoelens. Rouwen is een gezond en noodzakelijk verschijnsel, dat de achtergeblevene in staat moet stellen zich te hervinden in een andere en nieuwe levenssituatie. Dit is verwarrend en enerverend. Het kost ook veel energie. Belangrijk is, dat de gevoelens tot uiting komen. Het moet worden beleefd en gevoeld. Vragen als " waarom ik" en " wat is de oorzaak" houden iemand danook voortdurend bezig. Antwoord zal er op veel vragen niet komen en het gaat er niet om antwoord te vinden, maar te leren leven zonder antwoord. Niet, wat is de oorzaak, maar wat zijn de gevolgen voor mij. Voor iets leven, niet tegen iets leven, meegaan in de beweging. Rouwen is een normaal gebeuren en moet daarom niet alleen aan deskundigen worden overgelaten. Het uit de eigen groep gezet zijn wordt hiermee geaccentueerd. Wat is er binnen de eigen sociale context mogelijk en welke krachten en mogelijkheden zijn er aanwezig om die aan te kunnen spreken en daarmee verder te gaan ?

Rouwbegeleiding
Rouwbegeleiding is voornamelijk luisteren naar het verhaal van de pijn en het verdriet. Tijd hebben voor de ander. Het betekent, dat je als begeleider zoveel mogelijk " leeg "moet kunnen zijn om het verhaal van "de ander" in je op te kunnen nemen. Rouwbegeleiding is bedoeld om een stukje met iemand mee te lopen, als het leven (even) te zwaar is of een handreiking te doen van zijn of haar eigen mogelijkheden. De begeleider zal moeten invoelen, waar de rouwende zit met die ander.
Dan vind je elkaar in een gesprek. Noem het liefdevol aanwezig zijn.

N.B.
Mevrouw Ted Zuiderveen heeft zich de afgelopen jaren vrij intensief bezig gehouden met bovenstaand thema. Ze is momenteel werkzaam als Nazorg medewerkster, Rouwbegeleidster en verzorgt tevens de zang bij uitvaarten. Voor (meer) informatie is ze te bereiken op tel.nr.0182-617779.

Deze lezing wordt gegeven op Zondagmiddag 11 november 2001.
Aanvang 15.00 uur, de zaal is open om 14.30 uur.
Toegang is gratis.
In (Spiritueel Centrum) Studio Sekieta, Hoogstraat 162a te Haastrecht.
( 't poortje naast Museum Bisdom van Vliet).
N.B: Met openbaar vervoer goed te bereiken, de bus stopt voor de deur.

Voor info : tel. 0182-373086 / 06-20970285
Jannie van der Meer
Rozenplantsoen 20
2841 AN Moordrecht
de_lachende_boeddha@hotmail.com

De bijeenkomsten zijn gratis, daar ze voor een ieder toegankelijk moeten kunnen zijn en blijven.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
Koffie, thee en drankjes afrekenen bij Laura aan de bar.