HOME  | LACHENDE BOEDDHA  | CONSULTEN  | CURSUSSEN  | LINKS  | GEDICHTEN  | CONTACT  | GASTENBOEK  | ARCHIEF SPIRITUEEL CAFE  | MEDIA
 
 
 
Her- en erkennen van wat ons met elkaar verbindt.
Spiritualiteit is ook dieper, dan goed en kwaad of menselijke volmaaktheid, is wijder dan vroomheid of byzondere spirituele ervaringen, is ook persoon- lijker dan zorg om anderen, werkt ook in alles door.
Spiritualiteit wortelt in het OERWEZEN van de mens, dat roept om het grotere dan zijn dagelijkse IK.
Elk mens is erop aangelegd, zich te openen voor wat hem of haar te boven gaat, hoezeer hij of zij daar ook voor wegvlucht.
Het is in geen woorden te vatten en in geen beelden uit te drukken., en toch roept heel ons wezen erom.
Dat verlangen, die roep, die noodkreet klinkt mee in elk menselijk streven, In elke pijn en in elke strijd.
Ook al weten we het niet of willen we het niet weten, het is de ZIEL van heel ons zijn denken en voelen, van alles wat we doen.
Dat te erkennen en dat te ervaren, dat is "spiritualiteit" In die zin wil ik het begrip "spiritualiteit"gestalte geven Het spirituele is immers, datgene, waarin we elkaar (h)erkennen, wat ons met elkaar verbindt en terugbrengt tot EENHEID een gewoon samen zijn om met elkaar tot inzicht te komen, inzicht in dat wat ons allemaal overkomt.
Het spirituele is aanwezig waar New Agers, christenen, taoisten, antroposofen, filosofen, macro-bioten, boeddhisten, islamiten, joden, non-conformisten, ecologen en wie danook erkennen, dat we in wezen niet zo veel van elkaar verschillen: Zich herkennen in de ander en waar de sluier van begoocheling en illusie wordt opgelicht en duidelijk zichtbaar wordt, dat we altijd al met elkaar verbonden waren.

Jannie van der Meer, de oprichtster van "De Lachende Boeddha"